تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400

عنوان خبر : شروع کلاس های تابستانهتاریخ : 1397/03/08 11:39 AM
دسته خبر : اخبار دبستان غیردولتی نیاوران


شرح :

نام مدرس:سرکار خانم قطعی                                          تاریخ:هفته اول آبان

پایه:پیش دبستانی

با عرض سلام خدمت اولیا گرامی قطعی هستم مربی پیش دبستانی:

واحد کار این هفته:پلیس راهنمایی و رانندگی

هدف:شناخت قانون و مقررات

بازدید:عبور از یک چهار راه کنار مدرسه

مشاهده:پلیس-سوت کشیدن او-چراغ راهنمایی-پل هوایی –خط عابر پیاده بحث و گفت و گو در این زمینه ورسیدن به هدف که همان قانون است

نکات ایمنی:چراغ قرمز علامت توقف است.برای عبور از خیابان از جای خط کشی شده میگذریم.عبور از لا به لای ماشین ها خطرناک است.همیشه از پیاده رو برویم.

نکات اجتماعی:

۱- در پیاده رو ندویم  ۲-از بین دو نفر ندویم ۳-به کسی تنه نزنیم (از کلماتی مانند ببخشید یا معذرت میخوام استفاده کنیم)

 

زبان آموزی:

۱-پلیس  ۲-سوت   ۳-خیابان  ۴-پیاده رو  ۵-قرمز  ۶-زرد  ۷-سبز   ۸-چراغ راهنمایی  ۹-چراغ عابر پیاده

 

ریاضی:عدد ۳ و تثبیت آن

مفاهیم ریاضی:کوچک و بزرگ-بلند و کوتاه

 

در نهایت استقلال نوآموزان:دسترسی یافتن به میدان این تجربه ها بر پایه انجام دادن کارهای شخصی استوار است.