تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400

عنوان خبر : برپایی صبحانه سلامت با همکاری اولیاء محترمتاریخ : 1397/01/15 9:37 AM
دسته خبر : اخبار دبستان غیردولتی نیاوران


شرح :

برگزاری صبحانه سلامت با همکاری اولیاء محترم و کادر آموزشی در محیط مدرسه همراه با ورزش صبح گاهی با پخش ترانه های شاد و نشاط آور برای دانش آموزان