تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400

عنوان خبر : کسب رتبه برگزیده دانش آموزان در مسابقات احکامتاریخ : 1397/01/27 8:07 AM
دسته خبر : اخبار آموزش پرورش


شرح :

ضمن تقدیر از دانش آموزان یاسمن مصلایی پایه چهارم و فرینا شیرمزدان از پایه ششم موفقیت این عزیزان در مسابقات احکام  ناحیه و کسب مقام برتر را به خانواده محترم و کلیه دانش آموزان دبستان تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

امیدواریم در کلیه مرااحل زندگی موفق و موید باشند.