تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400

عنوان خبر : کسب مقام سوم مسابقات فرهنگی هنری(سرود)تاریخ : 1397/02/09 1:20 PM
دسته خبر : اخبار دبستان غیردولتی نیاوران


شرح :

کسب مقام سوم مسابقات فرهنگی هنری(سرود) توسط دانش آموزان دبستان نیاوران را تبریک و تهنیت عرض میکنیم.