تاریخ امروز : یکشنبه 26 اردیبهشت1400
دبستان نیاوران شیراز

به شکرانه 34 سال سابقه مدیریت آموزشی با اندوخته ای از تجارب و ایده ها بر آن شدم تا دستاوردهای چند ساله خدمتم را با توکل به حضرتش و با محوریت آموزه های دینی و تعالی آموزش و پرورش با تاسیس مجموعه  نیاوران راه شایستگان را تجلی بخشم و همواره بر این باورم آنجا که ایمان و تعهد ،درایت و تخصص ،عشق و علاقه ،هدف مندی و برنامه ریزی ،تدبیر و تدبر ،همدلی و همراهی کنار هم جمع باشند، بی شک دست پرمهر پروردگار در تمام امور یاری گر خواهد بود.احساس وظیفه ،عشق و علاقه وافر به بچه ها و به روز بودن در مسائل آموزشی و پرورشی و تکریم اولیا و بچه ها ،قانون های کاری من در تمام این سال ها بوده و هست. باشد که موجب رضایت حضرتش واقع شود.

دبستان دخترانه نیاوران شیراز در سال ۱۳۹5 با رویکردی پژوهش محور تاسیس شد.در سال تحصیلی۹6-۹5با ۶  کلاس  و 75 دانش آموز فعالیت خود را آغاز کرد و در سال تحصیلی ۹7-۹6 با 6 کلاس و 100دانش آموز فعالیت های خود را ادامه داد.

اهداف کلی

* توجه به آموزه های دینی و مذهبی

* تکریم شخصیت دانش آموزان

*دستیابی به سطوح بالای آموزشی

*تشکیل کارگروه های علمی و آموزشی

* پرورش خلاقیت ، نوآوری و تقویت استعدادها

*پرورش و ارتقای سطح مهارت های زندگی

*ترویج قانون مندی و خود انضباطی

*مشارکت اولیا در برنامه ریزی

*توجه به تفاوت های فردی

*استفاده از تیم آموزشی و تربیتی ممتاز و برگزیده